Bloggen är i grunden är ett affiliateprojekt syftar till att ge sina läsare råd och tips kring allt rörande privatekonomi (vilket är ett ämne som jag själv tycker är extra intressant), t.ex. när det gäller sparande och att konsumera smart.

Bloggen hittar ni på monero.se (vilket för övrigt betyder mynt på Esperanto).